Archeofuturism

av Ulf Larsen

Min recension av dr Guillaume Fayes bok Archeofuturism, från Realisten.se.

Den politiskt korrekta överideologin är så verklighetsfrämmande att den helt enkelt inte kan hantera verkliga situationer, och får därför ödesdigra konsekvenser i praktiken. Gay pride skall existera tillsammans med radikal islam. Inkompetenta människor kvoteras in i viktiga samhällsfunktioner. Ekonomin kollapsar och etniska konflikter splittrar samhället, och de styrande ignorerar problemen. Verkligheten kolliderar med de politiskt korrekta fantasierna.

[…]

På ett eller annat sätt kommer mer arkaiska värderingar (d.v.s., värderingar som är en grundläggande förutsättning för att ett samhälle skall kunna överleva och försvara sig över tid, och som varit självklara fram till kulturmarxismens maktövertagande) att återvända till makten, antingen genom att islamister eller kriminella gäng helt enkelt besegrar den nuvarande liberaldemokratiska makten, eller genom att vi återvänder till våra traditionella värderingar och därigenom försvarar oss mot invasionen. Ställda inför det valet väljer vi förhoppningsvis att åter bli erövrare i stället för att bli erövrade.

Bland annat i Fayes hemland har utvecklingen gått långt och makteliten har tappat greppet om den ”mjuka invasionen”.

Att hoppas på att muslimerna och ”ungdomsgängen” blir domesticerade och börjar dyrka konsumtion och ”demokrati” i stället för Allah och makt, verkar inte vara ett realistiskt alternativ i sammanhanget. Liberaldemokratin är ett dåligt skämt som inte kommer överleva speciellt länge, och som alltså på det ena eller det andra sätter kommer ersättas av arkaiska värden – våra egna eller andras.

Hela recensionen finns att läsa här: Archeofuturism

Andra recensioner av boken:
Alex Kurtagic: What Was, Must Be

Solguru: Guillaume Faye: Archeofuturism

Oskorei: Guillaume Faye och metapolitiken

Michael Walker: Archeofuturism

F. Roger Devlin: A Serious Case

Annonser