Huckleberry Finn censurerad i USA

av Ulf Larsen

Mark Twain (1835-1910)

Den amerikanske författaren Mark Twains (pseudonym för Samuel Clemens) klassiska Adventures of Huckleberry Finn (1885) har nu utkommit i ny, censurerad upplaga på förlaget New South Books. Det är bl.a. ordet ”nigger” som har ersatts av ”slave”:

A new edition of Mark Twain’s Adventures of Huckleberry Finn is causing controversy because of the removal of a racially offensive word.

Twain scholar Alan Gribben says the use of the word ”nigger” had prompted many US schools to stop teaching the classic.

In his edition, Professor Gribben replaces the word with ”slave” [219 times] and also changes ”injun” to ”Indian”.

Från Alex Kurtagics artikel The De-Niggering of Huck Finn, Alternativeright.com.

Den svenska internettidningen Fria Tider har nämnt händelsen i en notis.

Annonser