Makten bakom makten

av Ulf Larsen

Min recension av dr Kerry Boltons bok Revolution from Above finns att läsa på Realisten.se. Boken finns att köpa på Arminius.se och Arktos.

Bolton menar att både marxismen och kapitalismen fungerar enligt en “dialektisk strategi”, vilket innebär att man stöder en viss utveckling eller rörelse, medan man egentligen har för avsikt att uppnå ett helt annat mål, på lång sikt. (Detta skiljer sig med andra ord helt från vad ex. Platon avsåg med begreppet dialektik.) Plutokraternas dialektik går alltså ut på att, eftersom plutokratin (samhället där storfinansen bestämmer) inte kan uppnås förrän jordbrukssamhället har industrialiserats, så tvingar man med socialismens eller kommunismens hjälp bondesamhällen att industrialiseras, och socialismen privatiserats och globaliserats i sin tur bort, bit för bit. Exempel på detta har vi, enligt författaren, sett i Ryssland och Kina. De politiskt radikalas fiende är, som Oswald Spengler uttryckte saken, i teorin de rika, men i praktiken angriper radikalerna i stället traditionalismen å de rikas vägnar, för att bryta ner alla barriärer som står i vägen för pengarnas makt – utan att de politiska idealisterna själva anar oråd.

Den globala pengamakten ser familj, moderskap och traditionella könsroller som lika stora hinder som nationalstater – de står alla i vägen för en globaliserad ekonomi med frihandel. För att effektivisera ekonomin krävs att man tonar ner skillnader mellan individer och grupper, att man standardiserar människan så mycket som möjligt, för att förvandla henne till en utbytbar komponent i det ekonomiska maskineriet. Kvinnan måste göras delaktig i produktionen, och för att få henne att gå med på det frivilligt har man kallat hemmet och familjen för “fängelse” och fabriken för “frihet”.

Socialismen används av de nyrika som en murbräcka mot det gamla styrande skiktet. Trots att det till synes finns en konflikt mellan socialism och kapitalism blev socialismens resultat att alla började tänka i rent ekonomiska termer medan alla andra (traditionella) värderingar ignorerades. Detta underlättade för de nyrika att ta över, eftersom de saknade den gamla aristokratins legitimitet; men de saknade även den jordägande aristokratins lojalitet – pengar känner inga nationsgränser.

När pengar blir ett samhälles enda mål blir sådana saker som familj och barn bara belastningar. Med barn kommer tankar om egendom och arv – hot mot socialismen. Därför måste barnen så gott det går “förstatligas”. Med barn och familj försvinner meningen med äktenskapet och symbiosen mellan man och kvinna, och uppstår gör egoismen utan tankar på framtida generationer.

Ett av verktygen som har använts i globaliseringsarbetet är tankesmedjan the Council on Foreign Relations (CFR), som officiellt grundades 1921 av president Wilsons rådgivare Edward Mandell House (men grunden lades i samband med fredskonferensen i Paris 1919), som en fortsättning på den äldre tankesmedjan The Inquiry. (Man kan läsa mer om CFR:s historia på deras hemsida). Bland de ursprungliga medlemmarna i CFR fanns Paul Warburg, som låg bakom the Federal Reserve Act, och Jacob Schiff, en av de stora finansiärerna bakom den ryska bolsjevik-revolutionen. Deras uppgift var och är, hävdar Bolton, att forma “den allmänna opinionen”.

Annonser