Hitlers andra bok

av Ulf Larsen

Min recension av Hitlers andra bok (Den nationalsocialistiska utrikespolitikens mål) finns att läsa på Realisten.se.

I populärkulturella sammanhang målas Hitler alltid upp som den store skurken som i princip ensam bar skulden till kriget. Därför är det givetvis intressant att läsa hans egna ord om vilka planer han hade för Tyskland. Med tanke på att det är en skrift om utrikespolitik ger den även en fingervisning om vad Hitler egentligen hade för ambitioner med det som senare skulle bli förspelet till det andra världskriget. Förvisso är detta nedtecknat mer än tio år före kriget och fem år före det nationalsocialistiska maktövertagandet, men det ger oss ändå en inblick i författarens planer. I korthet kan man konstatera att han uppskattar England och den engelska mentaliteten och därför tycker att Tyskland inte bör utmana Englands sjöfarts- och handelsintressen, utan bara rikta sina mål österut för att undvika engelsk fiendskap. Han vill skapa ett förbund med Italien och “den geniale statsmannen Benito Mussolini [som] ådragit sig alla frimurarstyrda staters protest” (s. 183). Han vill utöka det tyska livsrummet, men bara österut, och därför tycker han att det finns all anledning att odla fredliga relationer med England.

Annonser