Den forna seden: förfädernas kultur

av Ulf Larsen

Läs min recension av Den forna seden på Realisten.se:

Nordens förkristna kultur, inte minst vikingatiden, skildras oftast på ett av två sätt, som till viss del saknar grund i verkligheten: ett förskönande och ett förminskande. Det förskönande perspektivet har sitt ursprung i romantikens lyriska och mytologiska sinnelag, där historien betraktades som något som först och främst ska inspirera och vägleda – en reaktion på upplysningsfilosofins strävan efter visshet och verifierbarhet. Förvisso finns det mycket som talar för det sunda i att inte ha en helt och hållet vetenskapligt objektiv syn på sig själv och sin historia: våra idéer har till uppgift att hjälpa oss överleva, och då kan det ibland hjälpa att minimera det svaga och bara minnas det som är stärkande. Det förminskande perspektivet har i stället sitt ursprung i kristendomen, en totalitär framstegsideologi som betraktar den kristna kulturen som den enda riktiga, och alla konkurrerande kulturer (inklusive de tidigare kulturerna) som barbari.

För att den kristna berättelsen ska stämma, så måste Jesu liv ses som en skiljelinje mellan den barbariska forntiden och den civiliserade kristna tiden, alltså kan man inte ta den förkristna kulturen riktigt på allvar. Den riktiga historien börjar med kristendomen. Och eftersom kristendomen är universalistisk och missionerande, d.v.s. totalitär och imperialistisk, så måste den aktivt bekämpa de tidigare världsåskådningarna. Om man i modern tid har betraktat medeltiden, den tidsperiod när kristendomens dominans var som starkast, som ”den mörka tiden”, så har kristenheten betraktat tiden före Kristus som ”den mörka tiden”.

Problemet med en sådan historiesyn är att den i grunden är etnomasochistisk: vårt eget folk duger inte, det saknar den inneboende kraft som krävs för att bygga kultur och civilisation – därför är vi beroende av upplysning från Mellanöstern. Men det finns andra sätt att betrakta våra förfäders kultur, perspektiv som bygger på en sund självbild men ändå inte tar sig friheter med fakta.

 

Annonser